Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Tytuł projektu: 

Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wartość ogółem: 
18 009 306.70
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym