Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Tytuł projektu: 

Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miejska Wałcz

Wartość ogółem: 
7 451 112.43
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki