Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Miedzyzdrojach

Tytuł projektu: 

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Miedzyzdrojach

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miedzyzdroje

Wartość ogółem: 
19 457 691.41
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki