Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy

Tytuł projektu: 

Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Świnoujście

Wartość ogółem: 
12 134 031.83
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki