Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Jednym z najważniejszych czynników rozwoju Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim jest bezpośrednie skomunikowanie drogowe
z głównymi trasami tranzytowymi. Dzięki realizacji inwestycji w odległości zaledwie 5 kilometrów od Parku przebiega nowo wybudowana obwodnica Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10. Dwupasmowa droga w obu kierunkach zapewnia doskonałą komunikację w kierunku zachodnim z portem w Szczecinie i za pośrednictwem autostrady A6 z zachodnią granicą Polski, natomiast w kierunku wschodnim w stronę Bygdoszczy z siecią dróg krajowych.
 
Nowy ponad 4 kilometrowy odcinek drogi zapewnia bezpieczeństwo i komfort jazdy a dzięki budowie dwóch rond (rondo Golczewo oraz rondo Lotników), ciągów pieszo-rowerowych oraz zatoki autobusowej trasa jest bezkolizyjna.
 
Celem projektu było stworzenie kompleksowej infrastruktury drogowej, w związku z tym obok robót związanych z budową drogi powstała również kanalizacja deszczowa, sieć i punkty oświetlenia ulicznego,  system odbioru wód opadowych,  przejazd kolejowy wraz z całą infrastrukturą, usunięto również kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz stałą organizacją ruchu.
 
Dzięki tej inwestycji tereny Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii otrzymały płynne połączenie drogowe omijające osiedle mieszkaniowe.

Wartość ogółem: 
22 299 724.37
Wydatki kwalifikowalne: 
21 560 723.22
Dofinansowanie: 
10 780 361.61
w tym UE: 
10 780 361.61
Wkład własny: 
10 780 361.61
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.03-32-002/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Reportaż

Stargard się rozwija

Autor: Michał Padiasek

Od kilku lat podnosi się poziom życia w Stargardzie. Jest więcej pracy, to ludziom żyje się lżej- mówi pani Katarzyna, mieszkanka Stargardu. Jeszcze do niedawna mieszkańcy powiatu stargardzkiego sądzili, że poradzieckiemu lotnisku w Kluczewie minął okres świetności. 13 października 1992 roku wraz z opuszczeniem go przez ostatnie jednostki Wojsk Radzieckich nikt nie miał pomysłu na zagospodarowanie tego terenu.

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Śladami projektów Unijnych - przystanek Stargard Szczeciński

Autor: Marika Piskor

Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej