Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Klonowica sp. z o.o. w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski

W wyniku realizacji projektu zakupione zostały przyjazne dla środowiska naturalnego, fabrycznie nowe, klimatyzowane autobusy niskopodłogowe. Spółka zakupiła 20 autobusów o łącznej pojemności 2872 miejsc.
Zakup nowoczesnego taboru autobusowego, dostosowanego m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób z wózkami dziecięcymi itp. wpłynął na polepszenie jakości świadczonych usług przewozowych.

Zastosowano następujące rozwiązania przyjazne dla pasażerów:

  • niska podłoga na całej długości autobusu,
  • brak stopni w drzwiach wejściowych,
  • przechył boczny autobusu na przystankach,
  • miejsce przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego,
  • odchylana na zewnątrz rampa dla wózka inwalidzkiego (przy drugich drzwiach wejściowych)
  • wewnętrzny wyświetlacz informacyjny,
  • system głosowy emitujący zapowiedzi przystanków,
  • zewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne,
  • specjalne oznakowanie nr linii.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakupionych autobusach wpływa również na zmniejszenie negatywnego oddziaływania emisji spalin na środowisko.
 

Wartość ogółem: 
25 763 289.00
Wydatki kwalifikowalne: 
21 116 950.00
Dofinansowanie: 
17 949 407.50
w tym UE: 
17 949 407.50
Wkład własny: 
3 167 542.50
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.04.00-32-007/10
Nazwa beneficjenta: 
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-241