Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Kamieński

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Kamień Pomorski
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Dzięki dofinansowaniu stworzono bazę hippiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.
 
W wyniku realizacji inwestycji powstała profesjonalna kryta ujeżdżalnia koni, wyposażona w niezbędną do jej funkcjonowania infrastrukturę techniczną. W obiekcie stworzono także zaplecze administracyjno - dydaktyczne, zaplecze socjalne i techniczne. Powstała też trybuna dla widowni na ponad 30 miejsc siedzących. Obiekt wyposażony został w niezbędny sprzęt do nauki zawodu Technik Hodowca Koni. Ujeżdżalnia stanowi podstawową bazę nie tylko do trenowania i realizacji imprez o charakterze sportowym (zawody jeździeckie) ale przede wszystkim służy e do realizacji zajęć  dydaktycznych m.in. w ramach przedmiotu Hodowla i użytkowanie koni.
 
Krytą ujeżdżalnie wyposażono m.in. w następujące elementy: drągi do parkuru, stojaki treningowe, siodło ogólnoużytkowe, puśliska, strzemiona, ogłowia, uprząż jednokonna, kantary, pelham zaprzęgowy, wędzidło zwykłe, derka, uwiązy, poidło, kask ochronny, kultywator do wyrównywania podłoża, stojak na drągi, zestaw do sprzątania, wózek dwukołowy/taczka, mini traktorek do obsługi hali, żłób z rączka.
 
Wjeżdżając do Benic nie sposób nie zauważyć nowego i ciekawego obiektu sportowo - dydaktycznego. Obiektów tego typu o zaplanowanych parametrach i jakości praktycznie w najbliższym otoczeniu nie ma.  Powstały przy benickiej szkole obiekt stał się zatem miejscem bardzo atrakcyjnym dla wielu miłośników koni i jeździectwa, a ponadto w znaczny sposób wpłynął na atrakcyjność benickiego Technikum Hodowli Koni na mapie szkół i kierunków technikalnych o wąskiej aczkolwiek ciekawej i coraz bardziej popularnej specjalizacji.

Wartość ogółem: 
1 574 120.76
Wydatki kwalifikowalne: 
1 509 263.62
Dofinansowanie: 
754 631.80
w tym UE: 
754 631.80
Wkład własny: 
754 631.82
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-009/10
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Kamieński
Miejscowość: 
Kamień Pomorski
Kod pocztowy: 
72-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu