Osie priorytetowe

Oś 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie

Projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymywały wsparcie m.in. poprzez inwestycje i doradztwo. Dofi nansowanie udostępniano poprzez dotacje oraz instrumenty zwrotne. Dzięki tej pomocy fi rmy wdrażały innowacje produktowe, usługowe lub procesowe, korzystając przy tym z usług instytucji badawczo-rozwojowych. Dofi nansowanie trafi ało również na rozwój infrastruktury badawczej służącej gospodarce oraz wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Osobna pula pieniędzy zadedykowana została tworzeniu nowych i podnoszeniu jakości istniejących terenów inwestycyjnych.

Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno - Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7

EURO-DENTArtur Gliszczynski i Malgorzata Piela Spólka Cywilna