Oś priorytetowa Wartość ogółem Dofinansowanie Ilość projektówsort descending
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 200 409 087.02 123 184 456.30 33
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 292 174 563.97 147 935 278.96 65
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych 782 662 158.66 403 566 809.15 103
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 419 276 656.96 164 825 361.01 104
4. Infrastruktura ochrony środowiska 320 671 710.96 140 451 306.52 107
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 772 653 638.28 475 582 490.46 128
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie 1 467 800 698.33 846 318 643.30 1,087