Mamy się gdzie leczyć

autor zdjęcia: Aneta Prasał

Tytuł projektu: 

Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji Pawilonu 2B - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje

Wartość ogółem: 
37 786 982.31
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia