Nowy szpital

autor zdjęcia: Monika Kozłowska

Tytuł projektu: 

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Nazwa beneficjenta: 

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Wartość ogółem: 
57 145 951.52
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia