Park

autor zdjęcia: Marta Roens

Tytuł projektu: 

Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich A w Koszalinie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Koszalin

Wartość ogółem: 
5 170 249.41
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego