RPO zmienia sztukę

autor zdjęcia: Piotr Staszków

Tytuł projektu: 

Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliasza Słowackiego

w Koszalinie - etap II.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Koszalin

Wartość ogółem: 
4 796 321.38
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej