Wędrówką jedną życie jest człowieka ...

autor zdjęcia: Alicja Jesionek

Tytuł projektu: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko - Węgorzyno w km 26+886-29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+773

Nazwa beneficjenta: 

Powiat Łobeski

Wartość ogółem: 
2 918 434.32
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa