obiektów infrastruktury turystycznej na terenie SOM zbudowano lub zmodernizowano

12

obiektów infrastruktury turystycznej na terenie SOM zbudowano lub zmodernizowano

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
688 340.00
Wydatki kwalifikowalne: 
605 864.91
Wkład własny: 
302 932.48
Dofinansowanie: 
302 932.43
Tytuł projektu: 

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
700 100.00
Wydatki kwalifikowalne: 
602 600.00
Wkład własny: 
301 300.00
Dofinansowanie: 
301 300.00
Tytuł projektu: 

Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
536 944.60
Wydatki kwalifikowalne: 
464 600.00
Wkład własny: 
232 300.00
Dofinansowanie: 
232 300.00
Tytuł projektu: 

Pieszo-rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
260 059.62
Wydatki kwalifikowalne: 
230 169.33
Wkład własny: 
115 084.67
Dofinansowanie: 
115 084.66
Tytuł projektu: 

Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza.

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 
2 772 020.91
Wydatki kwalifikowalne: 
2 406 511.55
Wkład własny: 
1 203 255.78
Dofinansowanie: 
1 203 255.77
Tytuł projektu: 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dabiu

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
2 530 304.72
Wydatki kwalifikowalne: 
132 674.59
Wkład własny: 
66 337.30
Dofinansowanie: 
66 337.29
Tytuł projektu: 

Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
498 740.00
Wydatki kwalifikowalne: 
493 490.00
Wkład własny: 
246 745.02
Dofinansowanie: 
246 744.98
Tytuł projektu: 

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Miasto Szczecin

Wartość ogółem: 
44 200 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
44 200 000.00
Wkład własny: 
22 100 000.00
Dofinansowanie: 
22 100 000.00

Oś 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych

Mając na uwadze właściwy rozwój funkcji metropolitalnych, wsparto budowę sprawnego systemu transportu publicznego, zapewniającego skomunikowanie metropolii z ośrodkami podmiejskimi oraz z innymi metropoliami europejskimi.

Na dofi nansowanie mogły liczyć działania zmierzające do poprawy spójności przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), w tym przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji (objęte także inicjatywą JESSICA).

W ramach osi realizowano projekty o charakterze metropolitalnym w zakresie infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji kulturalnych i turystycznych.