projektów zrealizowano w ścisłej współpracy między instytucjami produkcyjnymi a badawczymi

24

projektów zrealizowano w ścisłej współpracy między instytucjami produkcyjnymi a badawczymi

Przykłady projektów :

Tytuł projektu: 

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w firmie Europa Systems sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 

Europa Systems sp. z o.o.

Wartość ogółem: 
8 294 076.36
Wydatki kwalifikowalne: 
6 601 875.57
Wkład własny: 
3 300 937.79
Dofinansowanie: 
3 300 937.78
Tytuł projektu: 

Wprowadzenie nowej linii produktów kosmetycznych, dzięki wdrożeniu technologii precyzyjnego napełniania i szczelnego zamykania opakowań w Glancos Poland Fabryka Chemiczno-Kosmetyczna Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 

Glancos Poland Fabryka Chemiczno - Kosmetyczna Sp. z o.o.

Wartość ogółem: 
534 021.23
Wydatki kwalifikowalne: 
528 803.50
Wkład własny: 
211 521.40
Dofinansowanie: 
317 282.10
Tytuł projektu: 

Wdrożenie innowacyjnej technologii wyginania profili stalowych

Nazwa beneficjenta: 

Klippan Safety Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
347 834.60
Wydatki kwalifikowalne: 
347 676.00
Wkład własny: 
173 838.00
Dofinansowanie: 
173 838.00
Tytuł projektu: 

Zakup centrum obróbczego CNC ROVER C EDGE BIESSE – do frezowania, wiercenia i okleinowania wąskich płaszczyzn krzywoliniowych, w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy.

Nazwa beneficjenta: 

Meble Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość ogółem: 
876 807.93
Wydatki kwalifikowalne: 
876 807.93
Wkład własny: 
438 403.97
Dofinansowanie: 
438 403.96
Tytuł projektu: 

Wdrożenie innowacyjnej technologii hartowania szkła niskoemisyjnego

Nazwa beneficjenta: 

Q4GLASS, ABJ INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość ogółem: 
8 034 775.93
Wydatki kwalifikowalne: 
7 829 567.19
Wkład własny: 
3 869 239.84
Dofinansowanie: 
3 960 327.35

Oś 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie

Projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP otrzymywały wsparcie m.in. poprzez inwestycje i doradztwo. Dofi nansowanie udostępniano poprzez dotacje oraz instrumenty zwrotne. Dzięki tej pomocy fi rmy wdrażały innowacje produktowe, usługowe lub procesowe, korzystając przy tym z usług instytucji badawczo-rozwojowych. Dofi nansowanie trafi ało również na rozwój infrastruktury badawczej służącej gospodarce oraz wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Osobna pula pieniędzy zadedykowana została tworzeniu nowych i podnoszeniu jakości istniejących terenów inwestycyjnych.