Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze

Przedstawione poniżej zdjęcia lotnicze pokazują 20 przykładowych projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego. Dotychczasowy dorobek związany z wdrażaniem programu, w tym ważnych i atrakcyjnych z punktu widzenia rozwoju regionu projektów to sposób na ciekawą prezentację RPO WZ w województwie. Ukazanie projektów w atrakcyjnej formie pozwala na pokazanie mieszkańcom regionu pozytywnego kierunku zmian, które dokonują się w naszym najbliższym otoczeniu dzięki funduszom unijnym.

Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na centrum kongresowo-szkoleniowe z zapleczem gastronomicznym i hotelowym

Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu

Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Miedzyzdrojach

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej

Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów

Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno

Renowacja XV-wiecznego ratusza miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z otoczeniem

Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie

Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173

Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy

Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu- etap I

Przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie

Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza